Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest czymś obecnym w naszej gospodarce od kilku już dobrych lat. Niewiele jednak osób dokładnie wie, czym charakteryzuje się to rozwiązanie i dlaczego warto zastosować je w praktyce swojego przedsiębiorstwa. Skoro sprawdziło się to w innych krajach, warto chyba sprawdzić, czy nie można użyć tego rozwiązania w swoim przedsiębiorstwie. Wszystko wskazuje na to, że dobrze jest śledzić uznane i sprawdzone przez innych wzorce.

Zrównoważony rozwój – definicja

Zrównoważony rozwój to jeden z elementów metod prowadzenia przedsiębiorstwa, nazywanych z angielska CSR, czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu. Opiera się on ma bardzo prostych i zasadniczo łatwych do przyjęcia zasadach. Między innymi zwraca się uwagę na to, że żadne przedsiębiorstwo, bez względu na to w jakiej branży działa na co dzień, nie istnieje w próżni. Podobnie jak nikt nie jest samotną wyspą, tak i firma nie może istnieć bez otaczającej rzeczywistości. Jest to zatem polityka działania, związana przede wszystkim również z tym, że zwraca się uwagę na całokształt działań przedsiębiorstwa.

Zrównoważony rozwój czym jest?

W przeciwieństwie do dawnych lat staramy się o to, by na przykład fabryki nie zatruwały środowiska. Jest to przykład jaskrawy, niemniej jednak dobrze oddający istotę rzeczy, na jakich opiera się dobrze prowadzony zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie. Oznacza to również większe zajęcie się sprawami związanymi z zatrudnionymi ludźmi, bo przecież ludzie tworzą przedsiębiorstwo i oni również zazwyczaj mieszkają w jego pobliżu. Stąd też związek ich polega na balansowaniu się pomiędzy firmą i otoczeniem. Jak zauważają osoby związane z ICAN Institute, życie zawodowe powinno zatem przekładać się na rodzinne i odwrotnie. Podobny stan rzeczy stwierdzają badania, przeprowadzone między innymi przez naukowców z amerykańskiego MIT. Według nich dobre stosunki pomiędzy otoczeniem a samym przedsiębiorstwem wpływają korzystnie także na to, w jaki sposób postrzegana jest dana firma.

Zrównoważony rozwój w praktyce

Jeśli ktoś kiedykolwiek widział na przykład a akcje sprzątania jakieś części miasta bądź lasu, zorganizowaną przez pracowników danej firmy, to był świadkiem stosowania zasad, na jakich opiera się zrównoważony rozwój w biznesie. Zatrudniani przez firmę ludzie po prostu stają się odpowiedzialni również za otoczenie, wpływają na nie i jednocześnie umacniają wizerunek firmy jako podmiotu nie tylko czerpiącego zyski z działalności, ale również niosącego pewne wzorce zachowań.